village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív
A
A
A

Kontakt

Obecný úrad Porúbka
Porúbka 90

067 41 p. Chlmec

Starostka obce: Ing. Andrea Raková

Zástupca starostu obce: Antónia Pľuchtová

Hlavný kontrolór obce: Ing. Roman Oklamčák

Prima banka, a.s.

Číslo účtu (v tvare IBAN): SK31 5600 0000 0042 8623 0001

IČO: 00 32 34 20

DIČ: 20 211 73 726

Telefón:

·       Obecný úrad: 057 778 21 27

E-mail:

·       Všeobecné informácie:porubka.humenne@gmail.com 

Stránkové dni a hodiny obecného úradu

Pondelok         8,00 – 15,00
Utorok             8,00 – 15,00
Streda              8,00 – 15,00
Štvrtok            8,00 – 15,00
Piatok              8,00 – 15,00

Obec Porúbka

Samosprávny kraj: Prešovský

Okres: Humenné

Počet obyvateľov: 273

Rozloha: 432 ha

Nadmorská výška: 310 m n. m.  /stred obce/

Prvá písomná zmienka: r. 1451

 

Kompetencie:
Obec Porúbka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

dobraobec.sk

dobraobec.sk
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

 

e-mail: info@dobraobec.sk