village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív
A
A
A

Projekty

Modernizácia spoločenskej miestnosti kultúrneho domu v obci Porúbka
7.8.2023

Projekt podporený z rozpočtu PSK - Modernizácia spoločenskej miestnosti kultúrneho domu v obci Porúbka

Projekt WiFi pre Teba II. - Obec Porúbka
19.1.2023

Cieľom projektu je vybudovanie bezplatného WIFI pripojenia pre občanov a návštevníkov obce na verejných priestranstvách v obci. Nenávratný finančný príspevok: Suma 14 250,‐ €

Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Porúbka
21.9.2022

Projektová dokumentácia stavby rieši rekonštrukciu jestvujúcej miestnej komunikácie k cintorínu v obci Porúbka s odvodnením

Vybavenie sály kultúrneho domu v obci Porúbka
21.9.2022

Projekt podporený z rozpočtu PSK - Vybavenie sály kultúrneho domu v obci Porúbka

Modernizácia cintorína a okolia Domu nádeje v obci Porúbka
18.2.2022

Rekonštrukcia verejného priestranstva – cintorína a okolia Domu nádeje v obci Porúbka