village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív

Modernizácia cintorína a okolia Domu nádeje v obci Porúbka

Predmetom projektu je rekonštrukcia verejného priestranstva – cintorína a okolia Domu nádeje v obci Porúbka:

- rekonštrukcia zastarelého a poškodeného oplotenia

- doplnenie nejestvujúceho oplotenia areálu s vymurovaním podhrabových dosiek

- terénne úpravy areálu

- osadenie lavičiek

- rekonštrukcia schodiska k hrobovým miestam

- osadenie smetného koša

- revitalizácia zelených plôch v areáli

Celková plocha rekonštruovaného verejného priestranstva je 3 794 m². Celková dĺžka rekonštruovaného oplotenia je 219,20 m.