village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.2.2023
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Porúbka
Detail dokumentu
Dátum 24.2.2023
Názov VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Porúbka
Popis VZN č. 2/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Porúbka
24.2.2023
VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp
Detail dokumentu
Dátum 24.2.2023
Názov VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp
Popis VZN obce Porúbka č.1/2023 o zneškodňovaní obsahu žúmp
5.2.2023
Návrh VZN č. 22023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov Návrh VZN č. 22023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO
Popis Návrh VZN č. 22023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO
3.2.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce PORÚBKA
Detail dokumentu
Dátum 3.2.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce PORÚBKA
24.1.2023
Návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2023
Názov Návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp
Popis Návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp
28.11.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9.11.2022
NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 9.11.2022
Názov NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8.6.2022
VZN o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Detail dokumentu
Dátum 8.6.2022
Názov VZN o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Popis VZN č. 5/2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
8.6.2022
VZN obce o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda v obci
Detail dokumentu
Dátum 8.6.2022
Názov VZN obce o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda v obci
Popis VZN č. 4/2022 o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda v obci
8.6.2022
VZN obce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Detail dokumentu
Dátum 8.6.2022
Názov VZN obce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Popis VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
8.6.2022
VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
Detail dokumentu
Dátum 8.6.2022
Názov VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
Popis VZN č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
8.6.2022
VZN obce o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci
Detail dokumentu
Dátum 8.6.2022
Názov VZN obce o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci
Popis VZN obce o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci č.1/2022
17.5.2022
Návrh VZN o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Detail dokumentu
Dátum 17.5.2022
Názov Návrh VZN o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Popis Návrh VZN o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
17.5.2022
Návrh VZN obce o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 17.5.2022
Názov Návrh VZN obce o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda
Popis Návrh VZN obce o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda
17.5.2022
Návrh VZN obce o pravidlách času predaja
Detail dokumentu
Dátum 17.5.2022
Názov Návrh VZN obce o pravidlách času predaja
Popis Návrh VZN obce o pravidlách času predaja
17.5.2022
Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
Detail dokumentu
Dátum 17.5.2022
Názov Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
Popis Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
17.5.2022
Návrh VZN obce o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci
Detail dokumentu
Dátum 17.5.2022
Názov Návrh VZN obce o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci
Popis Návrh VZN obce o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci