village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
27.5.2024
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.5.2024
Dátum zvesenia 26.6.2024
Názov Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“
Popis Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“
20.5.2024
Upozornenie - Ministerstvo obrany SR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.5.2024
Názov Upozornenie - Ministerstvo obrany SR
7.5.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.5.2024
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024
19.2.2024
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2024
Názov Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2023
19.2.2024
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2024
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023
18.1.2024
Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu „Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2024
Dátum zvesenia 17.2.2024
Názov Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu „Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“
Popis Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu „Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“
27.12.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Schválenie RÚSES okresu Humenné
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.12.2023
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie Schválenie RÚSES okresu Humenné
6.12.2023
Schválený rozpočet obce na roky 2024, 2025 a 2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2023
Názov Schválený rozpočet obce na roky 2024, 2025 a 2026
Popis Schválený rozpočet obce na roky 2024, 2025 a 2026
22.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024
Popis Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024
27.2.2023
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2023
Názov Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2022
Popis Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022
15.2.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022
25.3.2022
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2022
Dátum zvesenia 25.3.2023
Názov Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2021
22.2.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2022
Dátum zvesenia 31.1.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021