village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
7.9.2023
OZNÁMENIE o Správe o hodnotení strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“ spolu s návrhom strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Názov OZNÁMENIE o Správe o hodnotení strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“ spolu s návrhom strategického dokumentu
Popis OZNÁMENIE o Správe o hodnotení strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“ spolu s návrhom strategického dokumentu
7.9.2023
OZNÁMENIE o Správe o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030“ spolu s návrhom strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Názov OZNÁMENIE o Správe o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030“ spolu s návrhom strategického dokumentu
Popis OZNÁMENIE o Správe o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030“ spolu s návrhom strategického dokumentu
21.8.2023
Oznámenie emailovej adresy pre delegovanie za člena okrskovej volebnej komisie a vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2023
Názov Oznámenie emailovej adresy pre delegovanie za člena okrskovej volebnej komisie a vydanie hlasovacieho preukazu
Popis OZNÁMENIE e-mailovej adresy na doručenie: - oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu porubka.humenne@gmail.com
16.8.2023
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.8.2023
Názov Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce
Popis Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce
29.6.2023
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Porúbka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.6.2023
Dátum zvesenia 2.8.2023
Názov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Porúbka
Popis Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Porúbka
24.3.2023
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2023
Dátum zvesenia 29.2.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Popis Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.
27.2.2023
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2023
Názov Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2022
Popis Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022
15.2.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022
25.3.2022
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2022
Dátum zvesenia 25.3.2023
Názov Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2021
22.2.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2022
Dátum zvesenia 31.1.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021