village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív

Poďakovanie občanom

POĎAKOVANIE OBČANOM

Vážení Porúbčania, dovoľte mi sa Vám touto cestou zo srdca poďakovať za účasť vo voľbách  a za prejavenú dôveru, aby som mohla spravovať a rozvíjať našu obec a ochraňovať jej záujmy nasledujúce roky.

Srdečne blahoželám aj novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, s ktorými sa budem snažiť robiť životy našich občanov ešte lepšími a kvalitnejšími.

Želám Vám všetkým pevné zdravie a vzájomný pokoj. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

Ing. Andrea Raková