village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív

Aktuality / oznamy obce

Zmena vývozu komunálneho odpadu
13.9.2023

Zmena vývozu komunálneho odpadu - najbližší vývoz KO 18.09.2023

Do školy a do práce na bicykli - 2. ročník kampane Prešovského samosprávneho kraja
5.9.2023

2. ročník kampane Prešovského samosprávneho kraja – Do školy a do práce na bicykli

Vojenský obvod Valaškovce
28.8.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce september 2023

Vývoz nebezpečného odpadu dňa 06.09.2023
28.8.2023

Vývoz nebezpečného odpadu dňa 06.09.2023 od 7.30 do 9.00 hod.

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka
10.8.2023

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka

Vojenský obvod Valaškovce
2.8.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce august 2023

VSD U P O Z O R N E N I E  Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci  OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV
12.7.2023

VSD U P O Z O R N E N I E Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie
12.7.2023

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
12.7.2023

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

Vojenský obvod Valaškovce
29.6.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce júl 2023

Voľby do NR SR 30.09.2023 - určenie volebnej miestnosti
22.6.2023

Voľby do NR SR 30.09.2023 - určenie volebnej miestnosti

Voľby do NR SR 30.09.2023 - Informácia pre voliča
20.6.2023

Voľby do NR SR 30.09.2023 - Informácia pre voliča

Oznam obciam MO SR VO Valaškovce
20.6.2023

Oznam obciam MO SR VO Valaškovce

Oznámenie  o vypracovaní strategického dokumentu   „Plán  udržateľnej mobility  Prešovského samosprávneho kraja“
13.6.2023

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Vojenský obvod Valaškovce
29.5.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce jún 2023

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka
12.5.2023

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka

Prerušenie distribúcie elektriny
10.5.2023

Dňa 17.05.2023 v čase od 10.30 do 13.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v celej obci Porúbka

Vojenský obvod Valaškovce
27.4.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce máj 2023

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období  !
30.3.2023

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období !

Vojenský obvod Valaškovce
29.3.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce apríl 2023

Vojenský obvod Valaškovce
24.2.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce marec 2023

Informovanie občanov/chovateľov vnímavých spoločenských zvierat o povinnostiach v súvislosti s premiestňovaním zvierat.
23.2.2023

Doplnenie usmernenia vo veci vyšetrovania zvierat proti besnote v súvislosti s premiestňovaním v rámci SR ,iných členských krajín a tretích krajín

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka
17.2.2023

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka

Vojenský obvod Valaškovce
2.2.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce február 2023

Nákazová situácia v SR - výskyt besnoty a vtáčej chrípky
21.12.2022

Nákazová situácia v SR - výskyt besnoty a vtáčej chrípky

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka
20.11.2022

Pozvánka na ustanovujúce. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka

Poďakovanie občanom
31.10.2022

Poďakovanie občanom

Vybavenie sály kultúrneho domu v obci Porúbka
21.9.2022

Projekt podporený z rozpočtu PSK - Vybavenie sály kultúrneho domu v obci Porúbka

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období  !
25.3.2022

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období !

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
14.3.2022

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Vyhlásená mimoriadna situácia pre vojnu na Ukrajine
28.2.2022

Od soboty 26. februára 2022 od 12:00 hod je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia.