village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív

Aktuality / oznamy obce

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 21. marca 2023 od 10:00 hod. do 12:30 hod.
27.2.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 21. marca 2023 od 10:00 hod. do 12:30 hod.

Vojenský obvod Valaškovce
24.2.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce marec 2023

Informovanie občanov/chovateľov vnímavých spoločenských zvierat o povinnostiach v súvislosti s premiestňovaním zvierat.
23.2.2023

Doplnenie usmernenia vo veci vyšetrovania zvierat proti besnote v súvislosti s premiestňovaním v rámci SR ,iných členských krajín a tretích krajín

Vývoz nebezpečného odpadu dňa 08.03.2023
21.2.2023

Vývoz nebezpečného odpadu dňa 08.03.2023 od 7.30 do 9.00 hod.

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka
17.2.2023

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka

Vojenský obvod Valaškovce
2.2.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce február 2023

Nákazová situácia v SR - výskyt besnoty a vtáčej chrípky
21.12.2022

Nákazová situácia v SR - výskyt besnoty a vtáčej chrípky

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka
20.11.2022

Pozvánka na ustanovujúce. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka

NÁVRH  PLÁNU  KONTROLNEJ  ČINNOSTI  HLAVNEJ  KONTROLÓRKY  NA  1. POLROK  2023
18.11.2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

Poďakovanie občanom
31.10.2022

Poďakovanie občanom

Vybavenie sály kultúrneho domu v obci Porúbka
21.9.2022

Projekt podporený z rozpočtu PSK - Vybavenie sály kultúrneho domu v obci Porúbka

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období  !
25.3.2022

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období !

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
14.3.2022

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Vyhlásená mimoriadna situácia pre vojnu na Ukrajine
28.2.2022

Od soboty 26. februára 2022 od 12:00 hod je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia.