village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív

Mimoriadny oznam - pohyb medveďa hnedého

Upozornenie na zvýšenie ostražitosti.

 

Oznamujeme občanom a návštevníkom obce, že dňa 06.05.2024 približne od 20:30 do 07.05.2024 - 3.00 hod. bol fotopascou zaregistrovaný pohyb medveďa hnedého v katastrálnom území obce Porúbka, na lúke mimo obývaného územia konkrétne v lokalite "Cvirik". Zároveň nie je vylúčený výskyt a pohyb medveďa i v iných lokalitách. 

Informujeme preto obyvateľov i verejnosť, že v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia je preto nevyhnutné zvýšiť ostražitosť v lesnom poraste, na lúkach i v okolí obydlí a minimalizovať tak možnosť stretu s medveďom!