village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív

Mimoriadna výzva č. 5 z Plánu obnovy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako vykonávateľ prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) ako sprostredkovateľa povereného Vykonávateľom pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, oblasť Zelená ekonomika, Komponent č. 2 Obnova Investícia č.1 Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov, vyhlásilo dňa 15.11.2023 Mimoriadnu výzvu č. 02I01-18_V05 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a zemetrasení v Prešovskom kraji (ďalej len „Mimoriadna výzva“).

Cieľom Mimoriadnej výzvy je poskytnutie podpory na financovanie obnovy rodinných domov vo vybraných obciach na území Slovenskej republiky, ktoré boli poškodené krupobitím a zemetrasením, a to za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a plnenia cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR.

 

https://obnovdom.sk/dokumenty/vyzva-5

 

Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade.