village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív

Kontakt na zásahový tím medveďa hnedého

+421 903 201 978 – Zásahový tím Sever

 Polícia 158

 

 

Čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého?

Opis udalosti / situácie Správanie medveďa Nebezpečenstvo Ako sa správať Koho kontaktovať
Medveď spozorovaný mimo obývanej oblasti,
v porastoch, lúkach, svahoch, turistických chodníkoch na vačšiu vzdialenosť
Pozorovanie / náhodné stretnutie
Prirodzené správanie, pasivita, plachosť, útek, Postavenie sa na zadné nohy Minimálne nebezpečenstvo stretu / kontaktu človeka s medveďom. Nechať medveďovi priestor na útek, v kľude prehovoriť, chvíľu počkať a pokračovať v smere cesty. Hlasnejšie rozprávať, prípadne zapískať, zatlieskať. Zvážiť prípadný návrat trasou späť. Pozorovať svojej okolie, prípadne pozíciu medveďa. Neutekať. Nie je potrebné kontaktovať žiadnu organizáciu
Medveď spozorovaný mimo obývanej oblasti,
v porastoch, lúkach, svahoch, turistických chodníkoch na vačšiu vzdialenosť
Náhodné stretnutie
Prekvapený / vyrušený medveď iba naznačí útok a utečie Minimálne nebezpečenstvo stretu/kontaktu človeka s medveďom. Nechať medveďovi priestor na útek, v kľude prehovoriť, chvíľu počkať a pokračovať v smere cesty. Hlasnejšie rozprávať, prípadne zapískať, zatlieskať. Zvážiť prípadný návrat trasou späť. Pozorovať svojej okolie, prípadne pozíciu medveďa. Neutekať. Nie je potrebné kontaktovať žiadnu organizáciu
Medveď spozorovaný mimo obývanej oblasti, v blízkosti sídiel, dobytka, včelínov, ovocných sadov, kempov, táborísk a pod. Medveď pôsobí / spôsobil škody v neobývaných oblastiach, pravidelné príchody Nízke nebezpečenstvo stretu / kontaktu človeka s medveďom. K medveďovi sa za žiadnych okolností nepribližovať a neprovokovať. Zvážiť prípadný návrat trasou späť. Pozorovať svojej okolie, prípadne pozíciu medveďa. Neutekať. Kontaktujte správu
Národného parku /
Chránenej krajinnej oblasti
Medveď spozorovaný v obývanej oblasti, ale už sa na lokalite nezdržuje Medveď pôsobí / spôsobil škody v neobývaných oblastiach, pravidelné príchodyod. Nízke nebezpečenstvo stretu/kontaktu človeka s medveďom.   Kontaktujte správu
Národného parku /
Chránenej krajinnej oblasti
Prítomnosť medveďa v obývanej oblasti, v blízkosti sídiel, odpadu, dobytka, včelínov, ovocných sadov, kempov, táborísk a pod. Opakované príchody medveďa do osídlených oblastí. Vyhľadávanie odpadu. Zotrvanie medveďa na mieste. Tolerancia človeka v blízkosti, ignorovanie ľudí v okolí, strata plachosti. Stredné až vysoké nebezpečenstvo blízkeho stretu až kontaktu človeka s medveďom. K medveďovi sa za žiadnych okolností nepribližovať, neprovokovať, nekŕmiť. Vyhľadať bezpečné miesto (budova, vozidlo) a kontaktovať linku tiesňového volania. Kontaktujte linky tiesňového volania:
158
112
159
Prítomnosť a bezprostredná blízkosť medveďa pri ľudoch v obývanej oblasti, prítomnosť medvedice s mladými v blízkosti ľudí, zranený medveď, medveď pri odpade, potrave, v budove, medveď zaútočil na človeka. Agresívne správanie, prenasledovanie ľudí, pácha škody alebo útočí. Vysoké nebezpečenstvo priameho kontaktu človeka s medveďom. Veľmi vysoké nebezpečenstvo/ohrozenie alebo už spôsobené škody/zranenia medveďom. K medveďovi sa za žiadnych okolností nepribližovať, neprovokovať, nekŕmiť. Vyhľadať bezpečné miesto (budova, vozidlo) a kontaktovať linku tiesňového volania. V prípade útoku zostať pasívny, ľahnúť si tvárou k zemi, počkať kým medveď odíde.

Kontaktujte linky tiesňového volania:
158
112
159