village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
27.4.2023
Dohoda 23/35/054/351 uzatvorená podľa § 54
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy ZM3/2023/048
Číslo ZM3/2023/048
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda 23/35/054/351 uzatvorená podľa § 54
Predmet Dohoda 23/35/054/351 uzatvorená podľa § 54
Cena 0
Dátum uzavretia 21.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
27.4.2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Detail zmluvy ZM4/2023/049
Číslo ZM4/2023/049
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Predmet Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Cena 10
Dátum uzavretia 24.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 1.5.2023
25.1.2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Detail zmluvy ZM2/2023/015
Číslo ZM2/2023/015
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
Predmet Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
Cena 5
Dátum uzavretia 24.1.2023
Dátum zverejnenia 25.1.2023
25.1.2023
Dohoda č. 23/35/012/7 uzatvorená podľa § 12
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy ZM1/2023/014
Číslo ZM1/2023/014
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 23/35/012/7 uzatvorená podľa § 12
Predmet Dohoda č. 23/35/012/7 uzatvorená podľa § 12
Cena 0
Dátum uzavretia 24.1.2023
Dátum zverejnenia 25.1.2023
3.1.2023
PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Detail zmluvy ZM17/2022/059
Číslo ZM17/2022/059
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 00151700
Názov PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Predmet PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Cena 29.07
Dátum uzavretia 16.12.2022
Dátum zverejnenia 3.1.2023
30.12.2022
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Detail zmluvy ZM18/2022/108
Číslo ZM18/2022/108
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb
Predmet Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb
Cena 5
Dátum uzavretia 29.12.2022
Dátum zverejnenia 30.12.2022
Dátum účinnosti 1.1.2023
8.12.2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Fúra s. r. o.
Detail zmluvy ZM16/2022/035
Číslo ZM16/2022/035
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Fúra s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Cena 0
Dátum uzavretia 8.12.2022
Dátum zverejnenia 8.12.2022
Dátum účinnosti 9.12.2022
8.12.2022
Dohoda č. 22/35/010/113 uzatvorená podľa § 10 PvHN
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy ZM15/2022/108
Číslo ZM15/2022/108
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 22/35/010/113 uzatvorená podľa § 10 PvHN
Predmet Dohoda č. 22/35/010/113 uzatvorená podľa § 10 PvHN
Cena 0
Dátum uzavretia 7.12.2022
Dátum zverejnenia 8.12.2022
Dátum účinnosti 8.12.2022
26.10.2022
Dodatok č. 7 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Ptičie
Obec Ptičie
Detail zmluvy ZM14/2022/105
Číslo ZM14/2022/105
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Obec Ptičie
Zmluvná strana 2 IČO 323446
Názov Dodatok č. 7 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Ptičie
Predmet Dodatok č. 7 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Ptičie
Cena 0
Dátum uzavretia 24.10.2022
Dátum zverejnenia 26.10.2022
Dátum účinnosti 27.10.2022
23.8.2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-283-003/2022
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Detail zmluvy ZM13/2022/059
Číslo ZM13/2022/059
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-283-003/2022
Predmet Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-283-003/2022
Cena 0
Dátum uzavretia 8.6.2022
Dátum zverejnenia 23.8.2022
Dátum účinnosti 3.8.2022
23.8.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spoluúčasti na nákladoch spojených s užívaním nebytových priestorov Obecného úradu v Porúbke (ďalej len „Zmluva“), uzavretej dňa 20.10.2008
Obec Ptičie
Detail zmluvy ZM12/2022/085
Číslo ZM12/2022/085
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Obec Ptičie
Zmluvná strana 2 IČO 00323446
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o spoluúčasti na nákladoch spojených s užívaním nebytových priestorov Obecného úradu v Porúbke (ďalej len „Zmluva“), uzavretej dňa 20.10.2008
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o spoluúčasti na nákladoch spojených s užívaním nebytových priestorov Obecného úradu v Porúbke (ďalej len „Zmluva“), uzavretej dňa 20.10.2008
Cena 600
Dátum uzavretia 11.8.2022
Dátum zverejnenia 23.8.2022
Dátum účinnosti 12.8.2022
10.8.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spoluúčasti na nákladoch spojených s užívaním nebytových priestorov Obecného úradu v Porúbke (ďalej len „Zmluva“), uzavretej dňa 20.10.2008
Obec Chlmec
Detail zmluvy ZM11/2022/085
Číslo ZM11/2022/085
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Obec Chlmec
Zmluvná strana 2 IČO 00323047
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o spoluúčasti na nákladoch spojených s užívaním nebytových priestorov Obecného úradu v Porúbke (ďalej len „Zmluva“), uzavretej dňa 20.10.2008
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o spoluúčasti na nákladoch spojených s užívaním nebytových priestorov Obecného úradu v Porúbke (ďalej len „Zmluva“), uzavretej dňa 20.10.2008
Cena 600
Dátum uzavretia 9.8.2022
Dátum zverejnenia 10.8.2022
15.7.2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Detail zmluvy ZM8/2022/068
Číslo ZM8/2022/068
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 30416094
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Cena 15000
Dátum uzavretia 13.7.2022
Dátum zverejnenia 15.7.2022
Dátum účinnosti 15.7.2022
Poznámka Dátum prvého zverejnenia zmluvy v CRZ 14.07.2022
11.7.2022
Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Fúra s. r. o.
Detail zmluvy ZM10/2022/035
Číslo ZM10/2022/035
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Fúra s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Cena 0
Dátum uzavretia 11.7.2022
Dátum zverejnenia 11.7.2022
Dátum účinnosti 12.7.2022
11.7.2022
Zmluva č. 584/2022/OPR o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy ZM9/2022/024
Číslo ZM9/2022/024
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva č. 584/2022/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva č. 584/2022/OPR o poskytnutí dotácie
Cena 3000
Dátum uzavretia 7.7.2022
Dátum zverejnenia 11.7.2022
Dátum účinnosti 9.7.2022
23.6.2022
Darovacia zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Detail zmluvy ZM3/2022/029
Číslo ZM3/2022/029
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 304.80
Dátum uzavretia 21.3.2022
Dátum zverejnenia 23.6.2022
17.6.2022
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a. s.
Detail zmluvy ZM7/2022/077
Číslo ZM7/2022/077
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o grantovom účte
Predmet Zmluva o grantovom účte
Cena 0
Dátum uzavretia 17.6.2022
Dátum zverejnenia 17.6.2022
Dátum účinnosti 18.6.2022
18.5.2022
ZMLUVA č. 1422 372 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1422 372
Číslo 1422 372
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov ZMLUVA č. 1422 372 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)
Predmet ZMLUVA č. 1422 372 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)
Cena 1400
Dátum uzavretia 6.5.2022
Dátum zverejnenia 18.5.2022
28.3.2022
Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác ,, Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Porúbka, Objekt: SO 01 Miestna komunikácia časť 1, 2, 3"
Rastislav Mucha RAMSTAV
Detail zmluvy ZM5/2022/036
Číslo ZM5/2022/036
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Rastislav Mucha RAMSTAV
Zmluvná strana 2 IČO 34974181
Názov Zmluva o dielo č. 006/2022
Predmet Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác ,, Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Porúbka, Objekt: SO 01 Miestna komunikácia časť 1, 2, 3"
Cena 32 388,00 €
Dátum uzavretia 22.3.2022
Dátum zverejnenia 28.3.2022
Dátum účinnosti 29.3.2022
Uzatvoril Ing. Andrea Raková
21.2.2022
Interval triedeného zberu v obci Porúbka na rok 2022
FÚRA, s. r. o.
Detail zmluvy ZM4/2022/035
Číslo ZM4/2022/035
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 FÚRA, s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 02.07.2020
Predmet Interval triedeného zberu v obci Porúbka na rok 2022
Cena 0
Dátum uzavretia 21.2.2022
Dátum zverejnenia 21.2.2022
Dátum účinnosti 1.1.2022
Dátum ukončenia 31.12.2022
Uzatvoril Ing. Andrea Raková