village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
26.10.2022
Dodatok č. 7 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Ptičie
Obec Ptičie
Detail zmluvy ZM14/2022/105
Číslo ZM14/2022/105
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Obec Ptičie
Zmluvná strana 2 IČO 323446
Názov Dodatok č. 7 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Ptičie
Predmet Dodatok č. 7 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Ptičie
Cena 0
Dátum uzavretia 24.10.2022
Dátum zverejnenia 26.10.2022
Dátum účinnosti 27.10.2022
23.8.2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-283-003/2022
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Detail zmluvy ZM13/2022/059
Číslo ZM13/2022/059
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-283-003/2022
Predmet Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-283-003/2022
Cena 0
Dátum uzavretia 8.6.2022
Dátum zverejnenia 23.8.2022
Dátum účinnosti 3.8.2022
23.8.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spoluúčasti na nákladoch spojených s užívaním nebytových priestorov Obecného úradu v Porúbke (ďalej len „Zmluva“), uzavretej dňa 20.10.2008
Obec Ptičie
Detail zmluvy ZM12/2022/085
Číslo ZM12/2022/085
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Obec Ptičie
Zmluvná strana 2 IČO 00323446
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o spoluúčasti na nákladoch spojených s užívaním nebytových priestorov Obecného úradu v Porúbke (ďalej len „Zmluva“), uzavretej dňa 20.10.2008
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o spoluúčasti na nákladoch spojených s užívaním nebytových priestorov Obecného úradu v Porúbke (ďalej len „Zmluva“), uzavretej dňa 20.10.2008
Cena 600
Dátum uzavretia 11.8.2022
Dátum zverejnenia 23.8.2022
Dátum účinnosti 12.8.2022
10.8.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spoluúčasti na nákladoch spojených s užívaním nebytových priestorov Obecného úradu v Porúbke (ďalej len „Zmluva“), uzavretej dňa 20.10.2008
Obec Chlmec
Detail zmluvy ZM11/2022/085
Číslo ZM11/2022/085
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Obec Chlmec
Zmluvná strana 2 IČO 00323047
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o spoluúčasti na nákladoch spojených s užívaním nebytových priestorov Obecného úradu v Porúbke (ďalej len „Zmluva“), uzavretej dňa 20.10.2008
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o spoluúčasti na nákladoch spojených s užívaním nebytových priestorov Obecného úradu v Porúbke (ďalej len „Zmluva“), uzavretej dňa 20.10.2008
Cena 600
Dátum uzavretia 9.8.2022
Dátum zverejnenia 10.8.2022
15.7.2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Detail zmluvy ZM8/2022/068
Číslo ZM8/2022/068
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 30416094
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Cena 15000
Dátum uzavretia 13.7.2022
Dátum zverejnenia 15.7.2022
Dátum účinnosti 15.7.2022
Poznámka Dátum prvého zverejnenia zmluvy v CRZ 14.07.2022
11.7.2022
Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Fúra s. r. o.
Detail zmluvy ZM10/2022/035
Číslo ZM10/2022/035
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Fúra s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Cena 0
Dátum uzavretia 11.7.2022
Dátum zverejnenia 11.7.2022
Dátum účinnosti 12.7.2022
11.7.2022
Zmluva č. 584/2022/OPR o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy ZM9/2022/024
Číslo ZM9/2022/024
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva č. 584/2022/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva č. 584/2022/OPR o poskytnutí dotácie
Cena 3000
Dátum uzavretia 7.7.2022
Dátum zverejnenia 11.7.2022
Dátum účinnosti 9.7.2022
23.6.2022
Darovacia zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Detail zmluvy ZM3/2022/029
Číslo ZM3/2022/029
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 304.80
Dátum uzavretia 21.3.2022
Dátum zverejnenia 23.6.2022
17.6.2022
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a. s.
Detail zmluvy ZM7/2022/077
Číslo ZM7/2022/077
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o grantovom účte
Predmet Zmluva o grantovom účte
Cena 0
Dátum uzavretia 17.6.2022
Dátum zverejnenia 17.6.2022
Dátum účinnosti 18.6.2022
18.5.2022
ZMLUVA č. 1422 372 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1422 372
Číslo 1422 372
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov ZMLUVA č. 1422 372 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)
Predmet ZMLUVA č. 1422 372 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)
Cena 1400
Dátum uzavretia 6.5.2022
Dátum zverejnenia 18.5.2022
28.3.2022
Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác ,, Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Porúbka, Objekt: SO 01 Miestna komunikácia časť 1, 2, 3"
Rastislav Mucha RAMSTAV
Detail zmluvy ZM5/2022/036
Číslo ZM5/2022/036
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Rastislav Mucha RAMSTAV
Zmluvná strana 2 IČO 34974181
Názov Zmluva o dielo č. 006/2022
Predmet Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác ,, Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Porúbka, Objekt: SO 01 Miestna komunikácia časť 1, 2, 3"
Cena 32 388,00 €
Dátum uzavretia 22.3.2022
Dátum zverejnenia 28.3.2022
Dátum účinnosti 29.3.2022
Uzatvoril Ing. Andrea Raková
21.2.2022
Interval triedeného zberu v obci Porúbka na rok 2022
FÚRA, s. r. o.
Detail zmluvy ZM4/2022/035
Číslo ZM4/2022/035
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 FÚRA, s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 02.07.2020
Predmet Interval triedeného zberu v obci Porúbka na rok 2022
Cena 0
Dátum uzavretia 21.2.2022
Dátum zverejnenia 21.2.2022
Dátum účinnosti 1.1.2022
Dátum ukončenia 31.12.2022
Uzatvoril Ing. Andrea Raková
28.1.2022
Úrazové poistenie UoZ počas menších služieb
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy ZM2/2022/021
Číslo ZM2/2022/021
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie UoZ počas menších služieb
Predmet Úrazové poistenie UoZ počas menších služieb
Cena 5,00 €
Dátum uzavretia 27.1.2022
Dátum zverejnenia 28.1.2022
Dátum účinnosti 1.2.2022
Dátum ukončenia 31.1.2023
28.1.2022
Realizácia aktivačnej činnosti
ÚPSVaR Humenné
Detail zmluvy ZM1/2022/020
Číslo ZM1/2022/020
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 ÚPSVaR Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 22/35/012/25 uzatvorená podľa § 12
Predmet Realizácia aktivačnej činnosti
Cena 0
Dátum uzavretia 27.1.2022
Dátum zverejnenia 28.1.2022
Dátum účinnosti 28.1.2022
Dátum ukončenia 31.12.2022