village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív
Detail zmluvy ZM3/2023/048
Číslo ZM3/2023/048
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda 23/35/054/351 uzatvorená podľa § 54
Predmet Dohoda 23/35/054/351 uzatvorená podľa § 54
Cena 0
Dátum uzavretia 21.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
20.6.2024
Zmluva č. 586/2024/OPR o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy ZM7/2024/025
Číslo ZM7/2024/025
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva č. 586/2024/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva č. 586/2024/OPR o poskytnutí dotácie
Cena 2200
Dátum uzavretia 17.6.2024
Dátum zverejnenia 20.6.2024
Dátum účinnosti 19.6.2024
17.4.2024
Zmluva o dielo č. 6/2024/025
MIRSH, s.r.o.
Detail zmluvy ZM6/2024/025
Číslo ZM6/2024/025
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 MIRSH, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44433654
Názov Zmluva o dielo č. 6/2024/025
Predmet Zmluva o dielo č. 6/2024/025
Cena 4044.56
Dátum uzavretia 17.4.2024
Dátum zverejnenia 17.4.2024
17.4.2024
Zmluva o dielo č. 5/2024/010
MIRSH, s.r.o.
Detail zmluvy ZM5/2024/010
Číslo ZM5/2024/010
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 MIRSH, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44433654
Názov Zmluva o dielo č. 5/2024/010
Predmet Zmluva o dielo č. 5/2024/010
Cena 15599.02
Dátum uzavretia 17.4.2024
Dátum zverejnenia 17.4.2024
26.3.2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/ programu
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Detail zmluvy ZM4/2024/037
Číslo ZM4/2024/037
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/ programu
Predmet Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/ programu
Cena 15
Dátum uzavretia 25.3.2024
Dátum zverejnenia 26.3.2024
Dátum účinnosti 1.4.2024
21.3.2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy ZM3/2024/030
Číslo ZM3/2024/030
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
Predmet Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
Cena 169.56
Dátum uzavretia 20.3.2024
Dátum zverejnenia 21.3.2024
Dátum účinnosti 21.3.2024
16.2.2024
Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie.
Ministerstvo financií SR
Detail zmluvy ZM2/2024/010
Číslo ZM2/2024/010
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Ministerstvo financií SR
Zmluvná strana 2 IČO 00151742
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2024/055
Predmet Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie.
Cena 12000
Dátum uzavretia 14.2.2024
Dátum zverejnenia 16.2.2024
Dátum účinnosti 17.2.2024
Dátum ukončenia 23.2.2024
18.1.2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Mgr. Lucia Horváthová, Štefan Horváth
Detail zmluvy ZM1/2024/014
Číslo ZM1/2024/014
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Mgr. Lucia Horváthová, Štefan Horváth
Názov Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Predmet Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Cena 0
Dátum uzavretia 18.1.2024
Dátum zverejnenia 18.1.2024
18.1.2024
Dodatok č. 8 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Ptičie
Obec Ptičie
Detail zmluvy ZM17/2023/113
Číslo ZM17/2023/113
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Obec Ptičie
Zmluvná strana 2 IČO 323446
Názov Dodatok č. 8 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Ptičie
Predmet Dodatok č. 8 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Ptičie
Cena 3
Dátum uzavretia 28.12.2023
Dátum zverejnenia 18.1.2024
13.12.2023
Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb
Dobraobec Digital s.r.o.
Detail zmluvy ZM15/2023/107
Číslo ZM15/2023/107
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Dobraobec Digital s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 55883061
Názov Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb
Cena 156
Dátum uzavretia 8.12.2023
Dátum zverejnenia 13.12.2023
1.12.2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Fúra s. r. o.
Detail zmluvy ZM13/2023/022
Číslo ZM13/2023/022
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Fúra s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Cena 0
Dátum uzavretia 27.11.2023
Dátum zverejnenia 1.12.2023
1.12.2023
Dohoda č. 23/35/010/119 uzatvorená podľa § 10 PvHN
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy ZM14/2023/037
Číslo ZM14/2023/037
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 23/35/010/119 uzatvorená podľa § 10 PvHN
Predmet Dohoda č. 23/35/010/119 uzatvorená podľa § 10 PvHN
Cena 0
Dátum uzavretia 30.11.2023
Dátum zverejnenia 1.12.2023
1.12.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SAD Humenné, a.s., OZ Humenné
Detail zmluvy ZM16/2023/108
Číslo ZM16/2023/108
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 SAD Humenné, a.s., OZ Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 36477508
Názov Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet Zmluva o nájme nebytových priestorov
Cena 600
Dátum uzavretia 1.12.2023
Dátum zverejnenia 1.12.2023
8.11.2023
Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
SpiderNET IT, s. r. o.
Detail zmluvy ZM12/2023/012
Číslo ZM12/2023/012
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 SpiderNET IT, s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36614521
Názov Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
Predmet Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
Cena 15000
Dátum uzavretia 3.11.2023
Dátum zverejnenia 8.11.2023
30.9.2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Detail zmluvy ZM11/2023/089
Číslo ZM11/2023/089
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Predmet Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Cena 10
Dátum uzavretia 29.9.2023
Dátum zverejnenia 30.9.2023
Dátum účinnosti 1.10.2023
27.9.2023
Dohoda Číslo: 23/35/054/808 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy ZM10/2023/089
Číslo ZM10/2023/089
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda Číslo: 23/35/054/808 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Predmet Dohoda Číslo: 23/35/054/808 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Cena 102.66
Dátum uzavretia 25.9.2023
Dátum zverejnenia 27.9.2023
27.9.2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202175
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy ZM9/2023/058
Číslo ZM9/2023/058
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202175
Predmet Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202175
Cena 0
Dátum uzavretia 31.8.2023
Dátum zverejnenia 27.9.2023
18.8.2023
Zmluva o dodávke tovaru uzavretá podľa § 412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
MOB Interier s.r.o.
Detail zmluvy ZM8/2023/038
Číslo ZM8/2023/038
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 MOB Interier s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44948271
Názov Zmluva o dodávke tovaru uzavretá podľa § 412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Predmet Zmluva o dodávke tovaru uzavretá podľa § 412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Cena 356.90
Dátum uzavretia 14.6.2023
Dátum zverejnenia 18.8.2023
18.7.2023
Zmluva č. 1021/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy ZM7/2023/038
Číslo ZM7/2023/038
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva č. 1021/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva č. 1021/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Cena 1500
Dátum uzavretia 11.7.2023
Dátum zverejnenia 18.7.2023
Dátum účinnosti 13.7.2023
23.6.2023
Dodatok č. 1 zo dňa 20.06.2023 k Poistnej zmluve č.: 2406152144
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Detail zmluvy ZM6/2023/066
Číslo ZM6/2023/066
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Zmluvná strana 2 IČO 54228573
Názov Dodatok č. 1 zo dňa 20.06.2023 k Poistnej zmluve č.: 2406152144
Predmet Dodatok č. 1 zo dňa 20.06.2023 k Poistnej zmluve č.: 2406152144
Cena 265
Dátum uzavretia 20.6.2023
Dátum zverejnenia 23.6.2023
30.5.2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/35/054/351, Zmena Článku III Práva a povinnosti zamestnávateľa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy ZM3/2023/048 dodatok č. 1
Číslo ZM3/2023/048 dodatok č. 1
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/35/054/351
Predmet Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/35/054/351, Zmena Článku III Práva a povinnosti zamestnávateľa
Dátum uzavretia 22.5.2023
Dátum zverejnenia 30.5.2023
Dátum účinnosti 30.5.2023
Dátum ukončenia 30.5.2023
Uzatvoril Ing. Andrea Raková