village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív
Detail zmluvy ZM9/2023/058
Číslo ZM9/2023/058
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202175
Predmet Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202175
Cena 0
Dátum uzavretia 31.8.2023
Dátum zverejnenia 27.9.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
1.12.2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Fúra s. r. o.
Detail zmluvy ZM13/2023/022
Číslo ZM13/2023/022
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Fúra s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Cena 0
Dátum uzavretia 27.11.2023
Dátum zverejnenia 1.12.2023
1.12.2023
Dohoda č. 23/35/010/119 uzatvorená podľa § 10 PvHN
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy ZM14/2023/037
Číslo ZM14/2023/037
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 23/35/010/119 uzatvorená podľa § 10 PvHN
Predmet Dohoda č. 23/35/010/119 uzatvorená podľa § 10 PvHN
Cena 0
Dátum uzavretia 30.11.2023
Dátum zverejnenia 1.12.2023
1.12.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SAD Humenné, a.s., OZ Humenné
Detail zmluvy ZM16/2023/108
Číslo ZM16/2023/108
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 SAD Humenné, a.s., OZ Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 36477508
Názov Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet Zmluva o nájme nebytových priestorov
Cena 600
Dátum uzavretia 1.12.2023
Dátum zverejnenia 1.12.2023
8.11.2023
Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
SpiderNET IT, s. r. o.
Detail zmluvy ZM12/2023/012
Číslo ZM12/2023/012
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 SpiderNET IT, s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36614521
Názov Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
Predmet Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
Cena 15000
Dátum uzavretia 3.11.2023
Dátum zverejnenia 8.11.2023
30.9.2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Detail zmluvy ZM11/2023/089
Číslo ZM11/2023/089
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Predmet Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Cena 10
Dátum uzavretia 29.9.2023
Dátum zverejnenia 30.9.2023
Dátum účinnosti 1.10.2023
27.9.2023
Dohoda Číslo: 23/35/054/808 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy ZM10/2023/089
Číslo ZM10/2023/089
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda Číslo: 23/35/054/808 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Predmet Dohoda Číslo: 23/35/054/808 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Cena 102.66
Dátum uzavretia 25.9.2023
Dátum zverejnenia 27.9.2023
27.9.2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202175
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy ZM9/2023/058
Číslo ZM9/2023/058
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202175
Predmet Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202175
Cena 0
Dátum uzavretia 31.8.2023
Dátum zverejnenia 27.9.2023
18.8.2023
Zmluva o dodávke tovaru uzavretá podľa § 412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
MOB Interier s.r.o.
Detail zmluvy ZM8/2023/038
Číslo ZM8/2023/038
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 MOB Interier s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44948271
Názov Zmluva o dodávke tovaru uzavretá podľa § 412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Predmet Zmluva o dodávke tovaru uzavretá podľa § 412 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Cena 356.90
Dátum uzavretia 14.6.2023
Dátum zverejnenia 18.8.2023
18.7.2023
Zmluva č. 1021/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy ZM7/2023/038
Číslo ZM7/2023/038
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva č. 1021/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva č. 1021/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Cena 1500
Dátum uzavretia 11.7.2023
Dátum zverejnenia 18.7.2023
Dátum účinnosti 13.7.2023
23.6.2023
Dodatok č. 1 zo dňa 20.06.2023 k Poistnej zmluve č.: 2406152144
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Detail zmluvy ZM6/2023/066
Číslo ZM6/2023/066
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Zmluvná strana 2 IČO 54228573
Názov Dodatok č. 1 zo dňa 20.06.2023 k Poistnej zmluve č.: 2406152144
Predmet Dodatok č. 1 zo dňa 20.06.2023 k Poistnej zmluve č.: 2406152144
Cena 265
Dátum uzavretia 20.6.2023
Dátum zverejnenia 23.6.2023
30.5.2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/35/054/351, Zmena Článku III Práva a povinnosti zamestnávateľa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy ZM3/2023/048 dodatok č. 1
Číslo ZM3/2023/048 dodatok č. 1
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/35/054/351
Predmet Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/35/054/351, Zmena Článku III Práva a povinnosti zamestnávateľa
Dátum uzavretia 22.5.2023
Dátum zverejnenia 30.5.2023
Dátum účinnosti 30.5.2023
Dátum ukončenia 30.5.2023
Uzatvoril Ing. Andrea Raková
4.5.2023
ZMLUVA č. 1423 408 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy ZM5/2023/051
Číslo ZM5/2023/051
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov ZMLUVA č. 1423 408 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)
Predmet ZMLUVA č. 1423 408 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)
Cena 1400
Dátum uzavretia 2.5.2023
Dátum zverejnenia 4.5.2023
Dátum účinnosti 5.5.2023
27.4.2023
Dohoda 23/35/054/351 uzatvorená podľa § 54
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy ZM3/2023/048
Číslo ZM3/2023/048
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda 23/35/054/351 uzatvorená podľa § 54
Predmet Dohoda 23/35/054/351 uzatvorená podľa § 54
Cena 0
Dátum uzavretia 21.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
27.4.2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Detail zmluvy ZM4/2023/049
Číslo ZM4/2023/049
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Predmet Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Cena 10
Dátum uzavretia 24.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 1.5.2023
25.1.2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Detail zmluvy ZM2/2023/015
Číslo ZM2/2023/015
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
Predmet Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
Cena 5
Dátum uzavretia 24.1.2023
Dátum zverejnenia 25.1.2023
25.1.2023
Dohoda č. 23/35/012/7 uzatvorená podľa § 12
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy ZM1/2023/014
Číslo ZM1/2023/014
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 23/35/012/7 uzatvorená podľa § 12
Predmet Dohoda č. 23/35/012/7 uzatvorená podľa § 12
Cena 0
Dátum uzavretia 24.1.2023
Dátum zverejnenia 25.1.2023
3.1.2023
PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Detail zmluvy ZM17/2022/059
Číslo ZM17/2022/059
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 00151700
Názov PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Predmet PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Cena 29.07
Dátum uzavretia 16.12.2022
Dátum zverejnenia 3.1.2023
30.12.2022
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Detail zmluvy ZM18/2022/108
Číslo ZM18/2022/108
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb
Predmet Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb
Cena 5
Dátum uzavretia 29.12.2022
Dátum zverejnenia 30.12.2022
Dátum účinnosti 1.1.2023
8.12.2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Fúra s. r. o.
Detail zmluvy ZM16/2022/035
Číslo ZM16/2022/035
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Fúra s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Cena 0
Dátum uzavretia 8.12.2022
Dátum zverejnenia 8.12.2022
Dátum účinnosti 9.12.2022
8.12.2022
Dohoda č. 22/35/010/113 uzatvorená podľa § 10 PvHN
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy ZM15/2022/108
Číslo ZM15/2022/108
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 22/35/010/113 uzatvorená podľa § 10 PvHN
Predmet Dohoda č. 22/35/010/113 uzatvorená podľa § 10 PvHN
Cena 0
Dátum uzavretia 7.12.2022
Dátum zverejnenia 8.12.2022
Dátum účinnosti 8.12.2022